MOJESUVISLOSTI.SK

Michaela Košalková
Šafariková 47, Senec
Kontakt : +421 918 815 141
E-mail : michaela@mojesuvislosti.sk 

Umenie komunikácie - Ústa, krk a štítna žľaza

„Prenášam sa ponad hranice
svojich obmedzení.
Teraz sa môžem vyjadrovať
slobodne a tvorivo.“

Otázky o Vašom telesnom zdraví:

1. Máte problémy s čeľusťami ? ÁNO / NIE
2. Máte problémy so štítnou žľazou ? ÁNO / NIE
3. Máte problémy s krkom ? ÁNO / NIE
4. Často vás boli hrdlo ? ÁNO / NIE
5. Máte iné problémy s hrdlom ? ÁNO / NIE

Otázky o Vašom životnom štýle:

1. Robilo vám v mladosti problémy riadiť sa príkazmi ? ÁNO / NIE
2. Robí vám dnes problémy riadiť sa príkazmi ? ÁNO / NIE
3. Príde vám zaťažko sústrediť sa pri telefonovaní mobilom alebo cez pevnú linku ? ÁNO / NIE
4. Máte sklon hádať sa a vyvolávať nedorozumenia s priateľmi alebo blízkymi prostredníctvom e-mailu alebo na chate ? ÁNO / NIE
5. Súhlasíte len preto, aby ste ukončili hádku ? ÁNO / NIE
6. Máte dyslexiu alebo problémy so zajakávaním, štúdiom cudzích jazykov alebo počas verejného vystúpenia ? ÁNO / NIE
7. Komunikujete lepšie so zvieratami než s ľuďmi ? ÁNO / NIE
8. Vyhľadávajú vás ľudia často, aby ste ich verejne podporili alebo vyriešili za nich problémy ? ÁNO / NIE

KLIKNITE PRE VYHODNOTENIE (pri vyhodnotení dotazníka si zrátajte počet kladných odpovedí v každej časti)