MOJESUVISLOSTI.SK

Michaela Košalková
Šafariková 47, Senec
Kontakt : +421 918 815 141
E-mail : michaela@mojesuvislosti.sk 

Najčastejšie otázky

„Najväcším zmyslom nášho života je vývoj našej duše a týmto vývojom prechádzame v škole života.“

Čo je to kineziológia (metóda One brain) ?

Kineziológia je odstraňovanie mentálnych blokov v podvedomí. Dalo by sa povedať, že sú to „chybne napísané zákony“ pre náš život, ktoré sme si vytvorili na základe prežitých traumatických alebo nepríjemných zážitkov v našej minulosti. A ktoré nás z nášho podvedomia ovplyvňujú až na 90%. Ovplyvňujú nás o to zákernejšie, pretože obsah svojho podvedomia nepoznáme. Často na úrovni vedomej mysle máme jasno aké životné kroky by sme chceli urobiť, ale nedarí sa nám ich realizovat. Príčinou sú impulzy z našej podvedomej mysle. Jej úlohou je vytvárať tak dlho urcité životné situácie, pokiaľ naše chybne napísané zákony nepochopíme a neprepíšeme ich. Až potom sa náš život začne meniť a my začneme dosahovať svoje vytúžené ciele a realizovať si svoje priania. V zahraničí je kineziológia považovaná za úplne objektívnu a môže sa ju naučit každý. V Amerike od 60. rokov 20. storočia ju hradí poisťovňa, rovnako tak v Holandsku a od roku 1998 aj v Maďarsku. Pokiaľ nám chýba poznanie o sebe, nevidíme správnu cestu pred sebou.

Ako kineziológia (One brain) funguje a v čom mi vie pomôcť ?

Ľudské telo si pamätá všetko. Všetky naše pocity, traumy, následky životného štýlu, všetko je zaznamenané do svalov, ktoré majú obrovskú vypovedaciu schopnosť o tom, čo sme zažili a ako sme sa k nášmu telu v minulosti správali. Svaly sú súcastou komunikačného systému ľudského tela. Všetky správy sú do svalov zaznamenávané prostredníctvom nervových signálov vysielajúcich miechou. Miecha je súčasťou chrbtice a je priamo napojená na centrálny nervový systém. Každý nervový signál má schopnosť vyvolať v svalovine určitú reakciu. Svalovým testovaním dokážeme vstúpiť do komunikačného centra človeka, dešifrovať svalové signály a následne uviesť telo človeka opäť do rovnováhy.
Kineziológia pomôže klientovi nájsť a pomenovať skutočnú príčinu jeho prípadných neúspechov (vzťahy, kariéra, zdravie...). Nájde príčinu jeho súčasných problémov, kde klient sa pozrie na prežité traumatické, nepríjemné zážitky niekde v minulosti. Pochopí ako ho ten starý príbeh z podvedomia ovplyvňuje a nájde nový pohľad na riešenie svojich životných tém. Myšlienkové vzorce sa v rodinách predávajú (mentálne) z generácie na generáciu. Pokiaľ nepretrhneme dedičnú reťaz, budeme opakovať stále rovnaké chyby a podvedome si ponesieme batoh plný mentálnych schém. Väcšinou tých negatívnych ako sú krivdy, sebaobvinovanie, závislosti, nedôvera vo vlastné schopnosti a pod. Ak bolí duša, ochorie aj telo. Pokiaľ nezačneme rozumieť príčinám svojich problémov, nedôjde k významným zmenám v našich životoch. História sa nedá vymazať, dajú sa však cez pamäť pochopiť súvislosti a zmeniť svoje postoje.

Som výbušnej povahy, aj to viem kineziológiou (One brain) zmeniť ?

Emócie sú prostriedok na ovládanie ľudí. Je potrebné rozumieť svojim emóciám, príčinám a princípom ich vzniku a nenechať sa nimi nevedome ovládať a ovplyvňovať. To je dôležité, ak si chceme tvoriť slobodne svoju realitu.

S manželom sa stále hádame, vôbec mi nerozumie. Pomôže mi v tom kineziológia (One brain) ?

Áno, pomôže. Prvý krok je vzťah s vlastnými rodičmi. Pokiaľ to neurobíme, tieto základné bloky nám znemožnia byť štastnými. Nepochválili ma, neuznali, neprijali ... Ak nemáme vyriešenú túto základnú úroveň, nemôže fungovať ani partnerský vzťah. Muž nemá vyriešený vzťah s matkou, žena s otcom a vzorce správania, ktoré z toho vyplývajú, sa prenášajú do aktuálnych vzťahov.

Neviem odpustiť svojim rodičom, ako sa v detstve ku mne chovali, pomôže mi kineziológia (One brain) ?

Áno pomôže. Odpustiť je potrebné predovšetkým sebe. Ak sa začneme zaoberať touto témou, tak sa vždy skôr či neskôr dostanete k svojím rodičom. Bez pochopenia a prijatia konania svojich rodičov sa neoslobodíme. Treba preskúmať ich dôvody, prečo to čo robili, bolo také, aké bolo. Neodsudzujte svojich rodičov, pretože jediné čo tým dosiahnete je to, že vás život postaví do rovnakých situácií, v akých boli oni, aby ste mali možnost spoznať a pochopiť ich rozhodnutia. Porozumieť – pochopiť – prijať a odpustiť.

Ako to ale môžem zmeniť, keď sa už niečo v minulosti stalo ?

Máme situáciu, ktorá sa nám v živote stále opakuje a ktorá poukazuje na niečo, čo máme v živote nevyriešené. A v okamihu, keď danú situáciu prvýkrát skutočne zmeníme, v prípade jej opakovania už v nás nevyvolá emóciu. Iba spomienku na vzorce chovania, ako sme ich používali doteraz, bez vnútorného tlaku zachovať sa opäť rovnako. Naopak, budeme sa na to pozerať skúsenejšie a s nadhľadom. Jednoducho si to všimnem a pomyslím si: „Aha, tak teraz by som normálne kričal. Alebo. V tejto situácií by som sa normálne neozval...“

Ked zmením svoj postoj k danej situácii, môže sa to prejaviť aj navonok ?

Áno, napríklad sa k nám budú chovať ľudia inak. Nielenže sa zlepší náš pocit v rovnakej situácii, ale dokonca sa zmení chovanie ľudí okolo nás. Tým, že na sebe vedome pracujeme, meníme aj svoje frekvenčné vyžarovanie, ktoré priťahuje, alebo odpudzuje ľudí podľa toho, aké vyžarovanie majú oni. Tým, že meníme seba, tak logicky meníme aj svoje okolie. Napríklad, niektorí priatelia odídu a objavia sa iní. Záleží iba na našom nastavení a úrovni vedomia.

Absolvoval som stretnutie, ale nič sa u mňa nezmenilo.

Pochopenie samo o sebe nestačí, je dôležité aby ste svoj nový pohľad uplatnili v novom postoji života a naučili sa ho žit. Je to proces, preto odporúčam dostatok trpezlivosti.

Koľko stretnutí potrebujem absolvovať, aby som si vyriešil/a svoj problém ?

Na niektoré problémy stačí jedno stretnutie, niektoré si vyžadujú stretnutí viac. Záleží tiež od toho, ako je klient vnímavý voči sebe, a ako veľmi chce pracovať na svojom osobnom rozvoji. Je dôležité pracovať na sebe každý deň. Meditovať, alebo len sedieť v tichu čo i len minútu. ¼ahšie tak porozumieme svojim myšlienkam a emóciám. Myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Sú premenlivé a je možné ich zmeniť. Sú to iba postoje, ktoré sa mám vryli do mozgu. Nie je to skutočnosť. Keď na ne začneme hľadieť novým spôsobom, budeme ich lepšie znášať a môžeme ich pretvoriť.

Ako viem, že pri stretnutí si nevymýšlam a dané riešenie je pre mňa správne ?

Pravdu spoznáme cez pocit. Náš rozum negarantuje, že je niečo pravda, napriek tomu, že to logicky dáva zmysel a môže sa nám to dokonca páčiť. My to tak musíme cítiť, vnímať prostredníctvom našej duše. Naša duša presne vie, čo je pre nás dobré a čo nie. Náš rozum to nevie, on si len niečo myslí na základe informácií, s ktorými pracuje, na základe vzdelania alebo výchovy. Preto mám rada túto formu osobného rastu. Každý človek je iný a len on sám vie, čo je pre neho dobré a čo nie.

Ako to je s malými deťmi? Dá sa kineziológia (One brain) aplikovať aj na nich ?

Deti sú zrkadlom nás rodičov, približne do 9-10 rokov. Veľakrát je potrebné pracovať skôr s rodičmi. Prípadne súčasne s rodičmi, aj deťmi. Záleží od konkrétneho problému a veku dieťaťa.