MOJESUVISLOSTI.SK

Umenie komunikácie - Rozprávať a načúvať - Ústa, krk a štítna žľaza

Vyhodnotenie

Zdravie orgánov tohto emocionálneho centra závisí od toho, ako dobre v živote komunikujete. Keď máte s komunikáciou problémy – či už preto, že nedokážete načúvať druhým, alebo sa neviete účinne vyjadrovať – máte pravdepodobne zdravotné ťažkosti v oblasti úst, krku a štítnej žľazy. Kľúčom k zdraviu orgánov je vytvoriť si rovnováhu v tom, ako komunikujete v každodennom styku.

Komunikácia je obojsmerná ulica. Potrebujete načúvať aj rozprávať. Účinná komunikácia znamená počúvať aj byť počutý. To znamená vedieť vysvetliť svoje stanovisko a zároveň vnímať skúsenosti a názory iných, aby ste na ne mohli vhodným spôsobom reagovať.

V ktorej oblasti vášho tela sa prejavia zdravotné ťažkosti, to závisí od vzorov myslenia a správania, ktoré sú príčinou problému. Existujú tri komunikačné problémy:

1. Ochorenia v ústach – zubov, čeľustí a ďasien – sa často vyskytujú u ľudí, ktorým sa ťažko komunikuje a vyrovnáva s pocitom osobného sklamania.
2. Problémy s krkom - mávajú ľudia, ktorí inak disponujú veľkým komunikačným schopnosťami, no sú nepružní a sklamaní, pretože nedokážu tieto schopnosti naplno využiť v konkrétnej situácii.
3. Ľudia s ochorením štítnej žľazy – sú často veľmi intuitívny, no chýba im schopnosť opísať, čo vidia. Sú príliš zaujatí nutkaním zachovať pokoj alebo si získať uznanie druhých ľudí.

Ak ste odpovedali áno na:

0 až 4 otázok: Blahoželáme vám k obdivuhodným komunikačným schopnostiam. Viete vyjadriť svoje vlastné potreby a načúvať názorom ľudí okolo vás. Poznáte samých seba a viete, ako byť silný a empatický zároveň. To je priam skvelé, len tak ďalej.

5 až 8 otázok: Máte len občasné rozpory s priateľmi, deťmi, rodičmi, spolupracovníkmi alebo so svojimi partnermi. A aj keď sa poškriepite, váš konflikt netrvá dlho a takisto ani vaše zdravotné ťažkosti, ktoré sa vyskytli vo vašom krku, štítnej žľaze, čeľustiach alebo v ústach. Keď vám váš spôsob komunikácie nefunguje, môže vám na čas stuhnúť krk alebo čeľuste, alebo budete mať problémy so zubami, no vy rýchlo dokážete nájsť lepší spôsob komunikácie.

9 až 13 otázok: Asi to nepotrebujete počuť od nás, lebo sa vám zdá, že si vás ľudia nevšímajú, nepočúvajú a nechápu vás. Aj vám samým to robí tie isté problémy vo vzťahu k druhým. Je dôležité, aby ste sa naučili komunikovať a zároveň si uvedomovať všetky stránky situácie – pokojne vyjadrovať svoje myšlienky a zároveň pozorne načúvať. Piate emocionálne centrum vám trochu ukáže vhodný spôsob, ako to dosiahnuť.

Hrdlo

Problémy s hrdlom sú spojené s neschopnosťou ozvať sa a s pocitom potlačenej tvorivosti, kým peritonzilárny absces (hnisavé mandle) súvisia so silným presvedčením, že nedokážete hovoriť za seba alebo požiadať o to, čo potrebujete! Slivka v hrdle (globus hystericus)“ je spojená so strachom vyjadriť seba samého a je spôsobená stiahnutím svalstva krku. V extrémnych prípadoch sa pocity úzkosti a strachu premietnu do krčných svalov a zdá sa vám, že vám zovrelo hrdlo. Stáva sa to častejšie ľuďom so sklonom k introvertnosti. Čiže ľuďom plných pocitov úzkosti, ktorí neradi komunikujú.

Krčné ochorenia, Krčná chrbtica

Problémy s krčnou chrbticou naznačujú, že len veľmi neochotne meníte svoje názory a charakterizuje vás tvrdohlavá myseľ. Odmietanie prijať stanovisko druhého človeka vedie k stuhnutému krku a ďalším ťažkostiam s krčnou chrbticou.

Bolesť krku, artritída a stuhnutosť sa často vyskytujú u ľudí, ktorí majú veľmi dobré komunikačné schopnosti a dokážu nielen pozorne načúvať, ale aj využívať svoj dar reči. Snažia sa vidieť takmer každý životný príbeh z oboch strán, no keď ich schopnosť komunikovať nečakane zlyhá, ochorejú. Keď sa spor nedá vyriešiť diskusiou, alebo keď v ich živote vznikne nejaký problém a oni ho nevedia hneď vyriešiť, často sa nahnevajú a zatnú, tvrdohlavo zotrvávajú na svojich názoroch a odmietajú vziať do úvahy iné stanoviská. Sklamanie zo zlyhania komunikácie sa u nich prejaví ochorením krku.

Ak ste jedným z tých miliónov ľudí, ktorých trápi bolesť krku, stuhnutosť, artritída, hyperextenzia krku, posunutá platnička či iné krčné problémy, asi ste už vyskúšali celú škálu liečebných metód vrátane chirurgického alebo chiropraktického zákroku, akupunktúry, trakcie, jogy alebo liekov proti bolesti. Tieto metódy môžu poskytnúť dočasnú úľavu, no pravdepodobne ani jedna z nich neprinesie trvalé uzdravenie. Aký je recept na kvalitnejšiu a vyváženejšiu komunikáciu a trvalé vyliečenie krčných ochorení ?

Súbežne s užívaním liekov a zmenami v správaní je nevyhnutné zmeniť negatívne myšlienky, ktoré prispievajú k vzniku vašich zdravotných problémov. Zdravie krku a krčnej chrbtice závisí od toho, či je človek pružný a dokáže vnímať obe strany rozhovoru. V opačnom prípade, ak je človek neoblomný alebo tvrdohlavý, vytvára si vhodné podmienky na vznik zdravotných ťažkostí – v tomto prípade stuhnutú alebo bolestivú šiju. Môžeme povedať, že ľuďom s týmito problémami chýba pri komunikácii schopnosť alebo dobrá vôľa počúvať, pretože sa držia svojich nemenných názorov a tým sa zablokujú pred prúdom nových myšlienok. Pre svoju tvrdohlavosť a nepružnosť nevedia vnímať alebo pochopiť pohľad iného človeka. Napríklad posunutá platnička v krčnej chrbtici je spojená s pocitom, že nemáte v živote oporu a takisto s vašou nerozhodnosťou a neschopnosťou jasne dať najavo svoje myšlienky a potreby.

Hoci svoje problémy s krkom vyriešite, vyvstanú pred vami ďalšie zásadné úlohy, aby ste si vytvorili vo vašom živote trvalejšiu rovnováhu. Naučiť sa prijať myšlienku, že v každej konverzácii máme emocionálne medze, je jedným z kľúčov k dobrému zdravotnému stavu krku. Máte úžasnú schopnosť intuitívne načúvať a chápať i logicky argumentovať. Potrebujete však uznať medze svojej intelektuálnej argumentačnej schopnosti. Keď sa ocitnete uprostred konfliktu, ktorý nedokážete vyriešiť, nepresadzujte tvrdošijne svoju mienku, iba by ste prilievali olej do ohňa (všimnite si slovnú hračku medzi tvrdošijnosťou a tvrdou šijou). Namiesto toho vezmite do úvahy, že na každú otázku jestvuje veľa odpovedí. Pripustite, že nie ste jediným účastníkom konfliktu a nie je vo vašich silách všetko ovládať. Preto je dôležité, aby ste zavčasu rozpoznali, kedy dozrel čas opustiť konflikt.

Dôležitými technikami pre všetkých, ktorí majú problémy s krkom, sú meditácia a cvičenie pozornosti. Pri meditácii si môžete vytvoriť kontakt so svojimi emóciami a pozornosť vám pomôže pochopiť, ako vás tieto emócie v danej chvíli ovplyvňujú. Len čo sa naučíte vnímať rozdiely medzi vnemami a emóciami, ktoré vás počas komunikácie posunú od diplomata k diktátorovi, môžete sa vedome rozhodnúť, že budete odteraz veľmi pozorne počúvať. Môžete sa snažiť mať priebežne otvorenú svoju myseľ. Keď sa ocitnete v konfliktnej situácii, budete vnímať túto situáciu pokojnejšie a s nadhľadom. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že sa môžeme s ľuďmi rozchádzať v názoroch a napriek tomu žiť v harmónii, mieri a láske.

Svojimi postojmi k ľuďom priťahujeme do svojho života veľa problémov. Tvrdohlavosť, nepružnosť a naše úsilie nasmerovať druhých niekam proti ich vôli, toto všetko môže prispieť k problémom s krkom.

Štítna žľaza

Ľudia s problémami so štítnou žľazou sú neraz veľmi vnímaví a silno intuitívni a vedia, čo by mali iní ľudia urobiť, aby boli šťastní. Ich návrhy riešení nebývajú populárne. Často ani nevedia, ako vyjadriť svoje návrhy tak, aby ich ostatní chápali a prijali.

Zvyčajne sa snažia vyjadriť nepriamo, prostredníctvom náznakov, no bývajú veľmi opatrní – to všetko v snahe vyhnúť sa konfliktu. Keď sa však situácia zhorší a stane sa neúnosnou, alebo ich sklamanie dosiahne vrchol, začnú naliehať s takou intenzitou, že tým ľudí celkom odradia a tí sa prestanú čo i len zamýšľať nad obsahom slov. V každom prípade je komunikačný štýl človeka náchylného na ochorenie štítnej žľazy neefektívny.

Problémy so štítnou žľazou – či už zvýšená alebo znížená činnosť – súvisia s dvoma emocionálnymi centrami. Pretože práve opísaný typ komunikácie je veľmi rozšírený v rodinách alebo skupinách priateľov, ktorí sa cítia neistí, hrá ústrednú rolu prvé a piate emocionálne centrum. Prvé emocionálne centrum preto, lebo niektoré druhy porúch činnosti štítnej žľazy sú spojené s imunitou. Ak chceme vyliečiť ochorenia spojené so štítnou žľazou, potom je potrebné podrobne preskúmať svoj imunitný systém. V tejto kapitole sa však zameriame len na účinky štýlu komunikácie človeka na štítnu žľazu.

Ako pri všetkých zdravotných problémoch, ktorým sme sa venovali, aj tu je najdôležitejšou úlohou vedieť rozpoznať vzory myslenia a správania, ktoré odštartovali ochorenie, a nahradiť ich pozitívnymi a uzdravujúcimi. Ochorenia štítnej žľazy sú vo všeobecnosti spojené s komunikáciou, ale aj s ponížením – s pocitom, že nikdy nedostanete to, čo chcete, alebo s pocitom, že neustále čakáte, kedy na vás príde rad. Čiže, ak pomer medzi tým, koľko rozprávate, a tým koľko načúvate, je nevyvážený, ak potrebujete vynaložiť veľa úsilia, aby ste sa dostali k slovu, alebo ste príliš pasívni pri riešení konfliktov, je u vás zvýšené riziko ochorenia štítnej žľazy. Ak máte hypertyreózu, tzv. Gravesovovu-Basedowovu chorobu (zvýšenú činnosť štítnej žľazy), pravdepodobne vami lomcuje hnev, že počas debaty s ľuďmi zostávate mimo hry. Na druhej strane hypotyreóza (znížená činnosť štítnej žľazy) je spojená s pocitom prehry a beznádeje.

Cieľom je dosiahnuť rovnováhu vo vašom živote a teraz mám na mysli najmä spôsob, ako komunikujete. V živote bývajú chvíle, keď je múdre sadnúť si na zadné sedadlo a nechať šoférovať iných. Dakedy je múdrejšie nechať si svoje názory pre seba. Keby ste však takto konali príliš často, mohlo by to hraničiť s ústupčivosťou, a to by mohlo mať neblahé následky na vaše zdravie, vzťahy a finančné zabezpečenie. Vašou úlohou je naučiť sa stáť si za tým, čo si myslíte, a ozvať sa v pravý čas, aj keby išlo len o takú drobnosť, kam pôjdete na večeru. Potrebujete sa naučiť, kedy ostať ticho a kedy povedať všetko. Alebo niečo medzi tým. Chce to cvik.

Je jasné, že naučiť sa ovládať tento nový štýl komunikácie nebude jednoduché. Najmä, ak ste si za dlhé roky zvykli ostať radšej ticho. V takom prípade je najlepšie začať vyjadrovať svoju mienku v maličkostiach a vtedy, keď to situácia dovolí. Pokojne povedzte nie, keď si chcete objednať Coca Colu a servírka sa spýta: „Môže byť Pepsi ? Je to vítaná príležitosť dať najavo svoj názor. Podpora priateľov v tomto úsilí môže byť pre vás veľkou výhodou. Požiadajte ich, aby zakaždým trvali na tom, že úprimne vyjadríte svoj názor, keď sa o niečom rozhoduje. A to aj vtedy, keď ste sa na začiatku vyjadrili, že je vám to jedno, ako sa to rozhodne.

Potrebujete od ľudí vo vašom okolí podporu vo vašom úsilí prinavrátiť si svoj stratený hlas. Nezamýšľajte sa príliš nad tým, ako budú reagovať a viacej diskutujte. Buďte však vnímaví a nedovoľte, aby ste sa nedostali do opačného extrému a nestali sa priveľmi kritickí. Ľudia nie sú radi, ak na nich niekto vyvíja nátlak. Majte na mysli, že pri komunikácii, tak ako vo všetkom inom, je najdôležitejšia rovnováha.

K poruchám štítnej žľazy dochádza vtedy, keď ste ponižovaní a nie je vám dovolené robiť, čo by ste chceli. Neschopnosť presadiť svoju vôľu vás môže urobiť náchylným na hypotyreózu (zníženú činnosť štítnej žľazy). U ľudí, ktorí žijú s pocitom, že sú „strašne udusení“, je zvýšené riziko, že sa u nich vyskytne táto porucha.

Štítna žľaza je jednou z najväčších endokrinných žliaz v tele, reaguje na všetky hormóny a jej funkčnosť je do veľkej miery ovplyvnená komunikačnými schopnosťami. Predispozícia žien na ochorenie štítnej žľazy je väčšia než mužov. Platí to najmä v období po menopauze. Publikované výskumné práce sú často zamerané na biologické rozdiely medzi oboma pohlaviami. Pretože problémy so štítnou žľazou sa často prvá raz zjavujú okolo puberty – keď je naše telo zaplavené novými vlnami testosterónu, estrogénu a progesterónu – a opäť, keď je hladina hormónov v ženskom tele počas menopauzy najnižšia, vedci dospeli k záveru, že hormonálne výkyvy súvisia s funkciou štítnej žľazy.

Výkyvmi hormónov však nemožno úplne vysvetliť rozdiely v počte problémov so štítnou žľazou u oboch pohlaví. Môžeme skonštatovať, že muži majú vďaka vyššej hladine testosterónu zrejme väčšiu schopnosť sa biologicky i spoločensky správať asertívne, najmä pokiaľ ide o komunikáciu. Nedostatočná asertivita a neschopnosť ozvať sa za seba zvyšujú vaše šance na problémy so štítnou žľazou. Pred menopauzou majú ženy v tele vyššie hladiny estrogénu a progesterónu. Ale v hre sú ešte ďalšie faktory. Tieto hladiny hormónov v kombinácii s tým, ako sa v mozgu miešajú emócie s myšlienkami, vedú ženy k väčšej sebareflexii. Ženy pred menopauzou sú v komunikácii od prírody menej priebojné a impulzívne v komunikácii, čo znamená že radšej nepovedia, čo si v skutočnosti myslia, aby udržali dobré vzťahy a pohodu v rodine. Tento model komunikácie veľmi úspešne zmierni napätú situáciu, no nie vždy vyhovuje potrebám samotnej ženy, čo môže viesť už v pomerne mladom veku k problémom so štítnou žľazou.

Spôsob ako ženy komunikujú – a výskyt ochorení štítnej žľazy – sa po menopauze výrazne zmení. V skutočnosti sú ochorenia štítnej žľazy u žien po menopauze početnejšie než u mužov alebo u mladších žien. Keď žena vstúpi do menopauzy, percento estrogénu, progesterónu a testosterónu sa mení, pri prvých dvoch hormónoch klesá a pri testosteróne stúpa. V tomto období života začínajú byť ženy impulzívnejšie a menej sa zamýšľajú nad dopadom svojho konania. Tento nový komunikačný štýl im prináša nové problémy vo vzťahoch a v rodine. Stávajú sa čoraz viac náchylnejšie na ochorenia štítnej žľazy. Ženy majú zrazu po menopauze biologické predispozície presadzovať sa viac slovami a skutkami. Či už kvôli tomu, že nevyjadrujú svoje potreby, alebo neúčinne presadzujú svoje túžby, neschopnosť kvalitnej komunikácie často vedie k problémom so štítnou žľazou. Ak sa nedokážete účinne presadiť, ste zúfalí a máte pocit, že sa dusíte, alebo sa neustále s niekým hádate, hrozí vám riziko ochorenia štítnej žľazy. Iné štúdie tvrdia, že na ochorenie štítnej žľazy sú náchylní ľudia, ktorí sa správajú ústupčivo a nevedia presadiť svoje potreby a záujmy. Konkrétne máme na mysli ľudí, ktorí v minulosti prežili veľkú traumu, a preto nevedia byť vo svojich vzťahoch rovnocenným partnerom. Zážitky z minulosti z nich vytvorili človeka, ktorý sa radšej podriadi vôli druhých, lebo nedokáže presadiť svoje názory. Vo svojom živote také ľudia „ nemajú slovo“ a chýba im hnacia sila stať sa nezávislými a samostatnými.

Ochorenia úst

Zdravotné ťažkosti ľudí v oblasti úst, napríklad zubný kaz, krvácanie ďasien alebo príbuzné ochorenia, bolesti čeľustí alebo poruchy temporomandibulárneho (čeľustno-sánkového)kåbu (TMK) – svedčia o tom, že ľudia majú problémy s viacerými aspektmi komunikácie. Je to spôsobené tým, že nehovoria o svojich negatívnych emocionálnych zážitkoch a neriešia ich. Na miestach, kde sa cítia bezpečne a pohodlne, rozprávajú radi, no nie o tom, čo ich trápi vo svojich intímnych vzťahoch. Nazdávajú sa, že keby o tom hovorili, odkrývali by svoju dušu. To by ich privádzalo do rozpakov a zraňovalo ich ego. Zakaždým, keď sa ocitnú v nepríjemnej alebo málo vzrušujúcej situácii, ich záujem ochabne, stiahnu sa do ulity a najradšej by odišli. Všetky ochorenia v oblasti úst sú spojené s neschopnosťou účinne vyjadrovať svoje vnútorné potreby a pocity sklamania.

Keď máte zdravotné ťažkosti s ústami a čeľusťami, čo najskôr vyhľadajte odborného lekára alebo zubného lekára. Zároveň je veľmi dôležité, aby ste pozornosť venovali svojim negatívnym myšlienkam a správaniu, ktoré videli k týmto ťažkostiam. Potrebujete načúvať intuitívnym posolstvám svojho tela, lebo inak sa tieto choroby vrátia. Tým si môžete byť úplne istí.

Zdravotný stav úst súvisí s komunikáciou, prístupom k novým myšlienkam a stavovaním. Komunikácia môže byť zablokovaná, ak sa hneváte. Keď nie ste dostatočne otvorení, nebudete vedieť počúvať názory druhých ľudí. Tiež je možné, že urobíte chybné rozhodnutia, ak budete nazlostení a namrzení. V takom prípade sa môžu u vás zjaviť problémy so zubami. Problémy s čeľusťami alebo zablokovaná čeľusť a TMK vyjadrujú túžbu ovládať pocity alebo odmietať ich vyjadriť.

Ľudia so skazenými zubami sa zvyčajne ľahko vzdávajú. Ľudia, ktorí podstúpili liečbu koreňových kanálikov kvôli zapálenému zubu alebo zubnému kazu, majú pocit, že prišli o svoje hlboko zakorenené presvedčenia. Nevedia za zahryznúť do niečoho iného. Život sa im javí ako nedôveryhodný.

Keď ste sa už rozhodli vydať sa na cestu k trvalému zdraviu mysle a tela, začnite do svojho života včleňovať aj nové modely správania. Naučte sa hovoriť o svojich osobných záležitostiach, ktoré sú blízke a drahé vášmu srdcu, je to dôležité. Neodsúvajte tieto rozhovory jednoducho nabok.

OTESTUJ SA (spät na otestuj sa)