MOJESUVISLOSTI.SK

Sme jedna rodina - Kosti, kĺby, krv, imunitný systém a koža

Vyhodnotenie

Zdravie prvého emocionálneho centra závisí od toho, či sa na svete cítite bezpečne. Ak nemáte podporu rodiny a priateľov, ktorú vo svojom živote potrebujete, táto neistota sa prejaví na vašej krvi, imunitnom systéme, kostiach, kĺboch a koži. Kľúčom k zdraviu tohto emocionálneho centra je vyváženie vašich potrieb s potrebami sociálnych skupín vo vašom živote.

Rodina a priatelia, práca a komunita, ktorej ste súčasťou, si od nás vyžadujú veľa času a energie. My však potrebujeme prijímať energiu späť, a to vo forme priateľstva, bezpečia a istoty, potrebujeme mať pocit, že niekam patríme. To sú dôvody, prečo vyhľadávame iných ľudí a skupiny. Potreby skupiny by však nikdy nemali zatlačiť do úzadia naše potreby a hlavne by sa to nemalo diať na úkor nášho zdravia.

Ak od vzťahov a rôznych aktivít nedostávame to, čo potrebujeme, a napriek tomu im venujeme veľa času, naše telo a myseľ nám to začnú pripomínať. Na začiatku to môžu byť zdanlivo jednoduché príznaky, ako únava, kožná vyrážka alebo bolesti kĺbov. Mierne ťažkosti nám môžu slúžiť ako systém včasného varovania, informujú nás, že sme na zlej ceste. Podceňovanie varovných signálov nášho tela môže prerásť do rôznych chorôb. To, v ktorej časti tela sa zjaví choroba, závisí od toho, čo spôsobuje pocit neistoty. Podrobnejšie sa dočítate nižšie.

Ak ste odpovedali áno na:

0 až 6 otázok: Ste naozaj doma na tomto svete a vaše zdravé kosti, kĺby, krv a imunitný systém tomu nasvedčujú. Ak predsa len máte zdravotné problémy, týkajú sa skôr iných oblastí.

7 až 11 otázok: Máte občas rodinné problémy a vaše bolesti kĺbov, kožné problémy alebo poruchy imunitného systému vám to pripomínajú. Takže sa nalaďte a usilujte sa dostať tieto záležitosti pod kontrolu skôr, než prerastú do niečoho závažnejšieho.

12 až 18 otázok: Pozbierajte sa! Je čas prehodnotiť, ako získať podporu rodiny alebo nejakej inej sociálnej skupiny. Potrebujete pracovať na tom, aby bol váš život stabilnejší a aby ste sa cítili v bezpečí. (Pozor na negatívne myšlienky typu: Nedokážem sa o seba postarať. Nemám nikoho, kto by ma podporil. Som celkom na dne, bez radosti, bez nádeje, bez pomoci. Nikto ma nemá rád. Cítim sa taký osamelý.)

Ťažkosti s kosťami a kĺbmi

V situácií, keď sa napr. cítime zaťažení zodpovednosťou za rodinu do takej miery, že odkladáme na neskôr svoje vlastné potreby, pociťovaná neistota sa odzrkadlí v ťažkostiach s chrbticou, kosťami a kĺbmi (artritída, zlomeniny, osteoporóza, bolesti v krížoch, bolesti kĺbov alebo vyskočená platnička). Neustále uprednostňujeme potreby druhých pred svojimi. Sme do takej miery posadnutí starostlivosťou o druhých, že nám neostáva kapacita na vlastné záujmy.

Problémy s celou chrbticou signalizujú, že nám v živote chýba pevná opora. Ak trpíme chronickou bolesťou krížov, pravdepodobne nás trápi „nedostatok“ financií alebo chodíme do práce, ktorá nás úplne nenapĺňa hlavne kvôli peniazom. Bolesti v hornej časti chrbtice sú odrazom pocitov veľkej osamelosti a chýbajúcej emocionálnej podpory.

Artritída vyjadruje, že v rodine je veľa kritiky a málo podpory. Milujte svoju rodinu ale milujte aj seba. Zdravotný stav našich kostí vo všeobecnosti vyjadruje, či je náš život usporiadaní, či prijímame a využívame podporu, ktorú nám ponúkajú ostatní. Ak sa cítime milovaní a vnímame podporu okolia, naša chrbtica je pevná a pružná. V opačnom prípade, ak cítime nedostatok podpory a istoty vo svojom živote, môžeme dostať osteoporózu a byť náchylní na zlomeniny. Pocit beznádeje a bezmocnosti sa prejaví v krvi.

Ťažkosti spojené s krvným obehom

¼udia s anémiou, krvácaním, podliatinami alebo s inými ťažkosťami s krvným obehom mávajú pocit, že sa dostali na dno a ostali úplne sami, bez podpory rodiny a priateľov. Cítia sa vykoľajení, nikomu nedôverujú a ich život je jeden obrovský chaos. Môže to byť zapríčinené problematickým rodinným životom, nevyváženým vzťahom, prípadne náročným šéfom. Naše telo a osobitne krvný obeh, nás intuitívne informuje o tom, že potrebujeme od niekoho podporu. Naše zdravie závisí od toho, či sa dokážeme vyškriabať z tejto priepasti beznádeje a vniesť do svojho života poriadok a rovnováhu.

Napr. anémia pochádza z nedostatku radosti a strachu zo života a z neprestajnej utkvelej predstavy, že nie sme dosť dobrí. Podliatiny vyjadrujú, že nedokážeme zvládnuť ťažkosti v živote a trestáme sa namiesto toho, aby sme si odpustili. Krvácanie môžeme vysvetliť tak, že z nás vyteká radosť a hnev. Krvné zrazeniny súvisia s neschopnosťou prežívať radosť. Pocit osamelosti a neprijatia vlastnou rodinou prinesie ochorenie imunitného systému. Nedostatok pocitu bezpečia nepramení len z našich vzťahov. Môže ho spôsobovať aj slabý vzťah k sebe samému. Neschopnosť byť samému sebe oporou oslabuje imunitný systém a odolnosť proti vírusom.

Poruchy imunitného systému

¼udia s ochoreniami spojenými s imunitným systémom, ako sú rôzne alergie na jedlo a prostredie, ktorí často prechladnú alebo dostanú chrípku a angínu, prípadne trpia vážnymi autoimunitnými poruchami, majú zvyčajne pocit, že ich nikto nechápe a uchyľujú sa k samotárstvu. Títo jedinci sa radi držia v ústraní, pretože v mnohých prípadoch sa ich potreby nezhodujú s potrebami ľudí v ich okolí. Ani v partnerských vzťahoch nedokážu títo mimoriadne citliví ľudia vytvárať a udržať vzťahy, ktoré by im poskytli pocit bezpečia a istoty. Spoločným menovateľom spomínaného druhu ochorení je dôvera, bezpečie a láska k sebe samému.

Napr. ľudia náchylní na alergie si zvyknú namýšľať, že sú alergický na všetko a na všetkých, alebo že nemajú nad svojím životom moc. Pri ochorení na mononukleózu sú negatívne myšlienky spojené s hnevom a nedostatkom lásky. Uzatvárate sa pred ostatnými ľuďmi? Máte pocit, že vás nikto nechápe? Zistite najprv, aké udalosti alebo akí ľudia vo vás vyvolávajú pocit, že ste odmietaní, kritizovaní alebo odsudzovaní.

Biele krvinky napádajú a vyháňajú votrelcov a to isté robíme aj my vo svojom živote. Úsilie dosiahnuť väčšiu emocionálnu toleranciu sa často prenáša do fyzickej tolerancie a má odozvu v posilnení imunitného systému. Ïalšou dôležitou úlohou na ceste k uzdraveniu je nevyhnutné stýkať sa s ľuďmi.

Kožné ťažkosti

Neschopnosť určiť si hranice voči ľuďom okolo nás sa prejaví na koži (lupienka, ekzém, žihľavka alebo akné). ¼udia s kožnými ochoreniami žijú navonok usporiadaným životom, no stojí ich to veľa síl. Môžeme sa na nich spoľahnúť; pravda, pokiaľ nenastane v ich živote nejaká zmena. Ich život je rutina, rutina, rutina, pretože je to bezpečné a nemôže ich nič prekvapiť. Zmenu vnímajú ako obrovský problém. Prirodzený kolobeh ich napĺňa veľkou úzkosťou a tá sa postupne prejaví v podobe kožných problémov. Je zaujímavé, že emócie a sklony, ktoré sa podieľajú na vzniku kožných chorôb, ako nízka flexibilita v živote, sa takisto týkajú mnohých problémov s kosťami.

Ak máme napr. akné, negatívne vzory myslenia súvisia s tým, že neprijímame samého seba. Ekzém zasa má do činenia s neznášanlivosťou a potláčanými emóciami. Žihľavka sa týka drobných a ukrytých strachov a sklonu robiť z malých problémov veľké. Na vzniku vyrážok má svoj podiel podráždenie po tom, ako sa záležitosti neudiali tak, ako sme si predstavovali. Ak máme lupienku, máme strach, že by nám mohol niekto ublížiť a obávame sa prevziať zodpovednosť za svoje vlastné emócie.

Hovorí sa, že zmena je jediná istota v živote. Pravdepodobne najjednoduchší spôsob je zbaviť sa našej rutiny aj keď to vyzerá zdanlivo v rozpore s intuíciou, urobte to a dovoľte do svojho života vstúpiť spontánnosť. Raz za čas sa nechajte životom viesť tam, kam chce. Cieľom všetkých týchto návrhov je vypestovať si flexibilitu. Prispôsobivý človek ľahšie zvláda zmeny. Získame tak sebadôveru a budeme život žiť, a nie s ním večne zápasiť. Náš strach a úzkosť postupne ustúpia. Keď sa zameriame na to, prečo sa necítime bezpečne a isto, môžeme zmeniť vzory myslenia a správania, ktoré ešte zhoršujú našu chorobu.

OTESTUJ SA (spät na otestuj sa)