MOJESUVISLOSTI.SK

Michaela Košalková
Šafariková 47, Senec
Kontakt : +421 918 815 141
E-mail : michaela@mojesuvislosti.sk 

Zmeny - Chronické a degeneracné poruchy a choroby ohrozujúce život

Vyhodnotenie

Siedme emocionálne centrum sa trochu líši od ostatných, pretože ochorenia, ktoré do neho patria, často začínajú v iných emocionálnych centrách, ale tu sa vyvinú do extrému. Napríklad zdravie prsníkov je záležitosť štvrtého emocionálneho centra, ale život ohrozujúca rakovina prsníkov spadá zároveň do štvrtého aj do siedmeho emocionálneho centra. To isté platí pre všetky ochorenia, ktoré sa stanú chronickými, a aj pre tie, čo ohrozujú život. Ide o širokú škálu zdravotných problémov od obezity až po ochorenia imunitného systému.

Uzdraviť siedme emocionálne centrum znamená prekonať celoživotné pocity beznádeje a zúfalstva. Znamená to nájsť zmysel života a zároveň si vytvoriť a udržať duchovné spojenie. Ak sa nazdávate, že ste bezmocní, alebo ste stratili spojenie s niečím vyšším, čo vás presahuje – či je to Boh alebo nejaká iná vyššia sila – môžete mať problémy v siedmom emocionálnom centre. Život ohrozujúce choroby a všetky tie, ktoré vedú k telesnému úpadku, vám vysielajú signály, že potrebujete prehodnotiť zmysel svojho života, oslobodiť sa od vnútornej nenávisti a zatrpknutosti a spojiť sa s vyššou silou. Pre svoj zdravý život si potrebujete nevyhnutne uvedomiť, že váš život vedie nielen Prozreteľnosť, ale aj vaša osobná voľba.

Ak ste odpovedali áno na:

0 až 2 otázok: Ste na tom najlepšom mieste v živote. Videli ste, ako druhí ľudia trpia, ako ich sužujú choroby, no vy ste naďalej zdraví. Blahoželáme, držte sa.

3 až 5 otázok: Len občas riešite zdravotné problémy užívaním liekov. Vaša dôvera je podrobená skúške v tých zriedkavých chvíľach, keď lekárska správa o vašom zdravotnom stave nie je priaznivá. Keďže ste už podobné skúsenosti v minulosti mali, všímajte si pozorne všetko, čo vám chce telo oznámiť, aby ste už nemuseli zažívať podobné dramatické situácie.

6 až 9 otázok: Nepodliehajte panike, nie ste v tom sami. Už nejaký čas viete, že potrebujete pomoc. Meditujte a modlite sa. Máte na výber množstvo zdravotných profesionálov, ktorí vám môžu pomôcť prekonať krízu. Cítite sa vyčerpaní. Aby sa vám žilo lepšie, potrebujete zvážiť, ako sa zmeniť a rásť v spoločenstve s Božím duchom.

Chronické a degeneračné poruchy

K negatívnym myšlienkam a správaniu spojenému s chronickými alebo degeneračnými chorobami a rakovinou patria strach, obavy, pocit márnosti a pocit, že nie ste dosť dobrí. Proces odhaľovania myšlienok a správania, ktoré môžu vyvolať vašu chorobu alebo spôsobiť zhoršenie príznakov, nemá viesť k tomu, že si začnete niečo vyčítať, alebo sa za niečo obviňovať. Každá choroba je z veľkej časti spôsobená viacerými faktormi, ako je strava, prostredie a dedičnosť (rovnaké vzorce správania). Každú chorobu môžu zhoršiť alebo zlepšiť vaše emócie. Cieľom je teda zmena vašich myšlienok a správania, aby viedli k uzdraveniu. To vám pomôže spojiť vašu pozemskú myseľ s vyššou silou a uzdraviť sa.

Pokiaľ ide o siedme emocionálne centrum, ako je rakovina, amyotrofická laterálna skleróza (ALS, bežne známa ako Lou Gehrigova choroba) alebo iné degeneračné poruchy. Tieto choroby sú známkou stagnácie – či v práci, manželstve alebo v celkovom živote. Myšlienkové vzory súvisia s popieraním úspechu a neochotou veriť, že ste dosť dobrí a že si zaslúžite dobro.

Výskumníci zistili, že historicky jestvuje istý druh emócií, ktoré sprevádzajú ľudí s chronickými chorobami alebo chorobami ohrozujúcimi život. Štúdie napríklad ukazujú, že ľudia s degeneračnými chorobami častejšie zažívajú depresiu, beznádej a pocity úzkosti spojené so stratou niekoho blízkeho alebo niečoho významného v ich živote, niečoho, čo dávalo ich životu účel a zmysel. Hoci tieto emócie dokážu zvýšiť riziko chronického ochorenia, jedna štúdia ukázala, že tieto pocity priamo súvisia so sklerózou multiplex (SM). Strata vzťahu v dôsledku smrti alebo nevery, smrť dieťaťa alebo dokonca zistenie, že nemôžete mať deti – o všetkých týchto situáciách je dokázané, že urýchľujú nástup sklerózy multiplex.

Smrť milovanej osoby alebo iná obrovská strata často vedie ľudí k prehodnoteniu zmyslu života. Iná štúdia však ukázala, že ľudia, ktorí nedokázali naplniť svoj život novým účelom a zmyslom – nenašli láskyplnú podporu v novom vzťahu alebo nenašli novú záľubu, zmysluplnú prácu či iné poslanie – mali po diagnostikovaní sklerózy multiplex horšiu prognózu.

Z publikovaných vedeckých prác tiež vyplynulo, že rýchlosť postupu choroby, alebo dokonca ústup neurodegeneračných chorôb, ako je amyotrofická laterálna skleróza (ALS), môže ovplyvňovať to, ako zvládame stres a či počas nepriazne osudu nachádzame zmysel života.

Uvádzacia štúdia o ALS ukázala, že ľudia s hlbokým zmyslom života, presvedčením, že dokážu zmeniť svoj život a so silným psychickým presvedčením žili v priemere štyri roky po zistení choroby, v porovnaní s jedným rokom u ľudí, ktorí nemali tento pozitívny stav mysle. Táto štúdia, zverejnená v Archives of Neurology, mala na lekársku verejnosť taký dopad, že ovplyvnila aj spôsob diagnostikovania a kategorizácie ALS. Pred publikovaním tejto štúdie nedávala medicína pacientom s diagnózou ALS príliš veľkú šancu. Zjavne je možné uzdraviť svoje telo a zmeniť svoj život aj tvárou v tvár smrteľnej alebo degeneračnej chorobe.

¼udia ktorí sa „zosypú“, len čo sa dozvedia diagnózu s chronickou alebo život ohrozujúcou chorobou, ako sú SM, ALS a rakovina, trpia často klinickou depresiou alebo hronickou úzkosťou a pociťujú hnev na nejakú veľkú traumu z minulosti, či už ide o rozvod za dramatických udalostí, smrť dieťaťa alebo o inú životnú tragédiu. Vidíme, že účinné riešenie týchto emócií, či už majú podobu pocitov úzkosti, zármutku alebo hlbokého sklamania, môžu výrazne pomôcť k dosiahnutiu dobrých výsledkov, a to dokonca aj v liečbe rakoviny. V jednej štúdií o mužoch pred operáciou rakoviny prostaty a po nej bol zaznamenaný výrazný rozdiel medzi skupinou, ktorá podstúpila tradičnú podpornú liečbu a skupinou praktizujúcou aj riadenú predstavivosť a ďalšie techniky na znižovanie stresu. Druhá skupina dosiahla priaznivejšie parametre imunitného systému a po operácii sa oveľa rýchlejšie zotavila. To znamená, že ak sme schopní rozoznať a spracovať stres, zmeniť negatívne vzory myslenia, riadenej predstavivosti alebo iných mentálnych metód a využiť všetky dostupné lekárske metódy, je možné uzdraviť svoje telo a žiť zmysluplný, plnohodnotný a radostný život.

¼udia, ktorí sú náchylní na chronické alebo degeneračné choroby, ako je fibromyalgia, lymská borelióza alebo ALS, sa neustále snažia ovládať svoj osud. Často mávajú zoznam životných cieľov – úspešná kariéra, dostatok peňazí, pôvabná postava, dokonalý rodinný život – a týmto cieľom podriaďujú všetko svoje konanie. Je však očividné, že nerátajú s možnosťou zásahu Prozreteľnosti. Život vám, žiaľ, len zriedkakedy dovolí kráčať za svojimi cieľmi podľa vašich plánov – bez odbočiek – vesmír nám v takých prípadoch pripraví nejedno prekvapenie. Aby ste dokázali prekonať pocit bezmocnosti sprevádzajúci často nečakané udalosti, je dôležité si uvedomiť, že Prozreteľnosť môže kedykoľvek do našich plánov zasiahnuť.

Ak ste jedným z tých miliónov ľudí, ktorí trpia vážnym progresívnym ochorením označeným ako nevyliečiteľné, asi ste vyskúšali všetko možné – od bežných lekárskych zákrokov po alternatívne terapie. Zdá sa vám však, že sa vaša choroba zhoršuje bez ohľadu na to, koľko peňazí a energie ste do toho vložili? Možno potrebujete vyskúšať niečo nové. Z našej životnej skúsenosti vieme, že medicína pomáha, no má svoje hranice. Ak dokážete skombinovať medicínu, zmeny správania a nefunkčné vzorce chovania, máte oveľa väčšiu šancu dosiahnuť zlepšenie vášho zdravia. Zdravotná kríza ponúka človeku jedinečnú možnosť urobiť si inventúru svojho doterajšieho života, minulosti, prítomnosti a budúcnosti a prehodnotiť svoje priority.

Základnou príčinou nerovnováhy medzi osobnými a duchovnými záležitosťami je zásadné odmietanie zmeniť starý spôsob myslenia; neschopnosť zbaviť sa starých bolestných rán, zatrpknutosti a myšlienkových vzorov a neschopnosť veriť v samých seba. Chronické choroby sú všeobecne spájané s odmietaním zmeny a zo strachu pred budúcnosťou. Keď sa pozeráme na niektoré z degeneračných chorôb, vidíme podobné pocity strachu. U pacientov s ALS ide často o veľmi schopných ľudí, sú však hlboko presvedčení, že sú neschopní a nemajú nijakú hodnotu. Prenasleduje ich strach, že ľudia na to raz prídu... Sú presvedčení o svojej pravde, že nie sú dosť dobrí, a čím majú väčší úspech, tým sú na seba prísnejší. Ochorenie AIDS súvisí s podobnými vzormi myslenia bezmocnosti, beznádeje a osamelosti. Ak vám povedali, že vaša choroba je nevyliečiteľná, podarujte si nádej a opakujte si pozitívne tvrdenie:

„Zázraky sa dejú každý deň.
Vstupujem do svojho vnútra
a zbavujem sa myšlienkového vzoru,
ktorý toto spôsobil.
Prijímam božské uzdravenie.
Je to tak!“

Pre úspešné vyzdravenie z ochorení spojených so siedmym emocionálnym centrom je životne dôležité zmeniť vzory myslenia. Keď sa začnete posúvať vo svojej mysli a svojom správaní pozitívnym smerom, bude takisto dôležité, aby ste preskúmali svoj vzťah k mystickému svetu a uvedomili si, že zmysel života nie je niečo, čo sa odohráva presne podľa vášho plánu. Váš zdravotný stav, ktorý výrazne ovplyvni váš život, vám môže pomôcť zistiť, ak sa dostatočne otvoríte, čo je vašim ozajstným životným poslaním. Hľadajte vedenie a odpovede, no nespoliehajte sa na logické myslenie. Prijmite skutočnosť, že tu prítomná vyššia sila sa môže stať vaším radcom a skúste vnímať múdrosť, ktorá je v nej obsiahnutá. Vaša viera v niečo, čo vás presahuje, vám pomôže zahnať strach a beznádej, ktoré prichádzajú, keď prežívate v živote ťažké chvíle.

Jeden z nástrojov, ktorý odporúčam každému, kto sa snaží napojiť sa na Prozreteľnosť, sa nazýva Žiadosť o poskytnutie grantu na Život. Presne tak, ako podávajú žiadosti o grant vedci alebo neziskové organizácie, aby získali financie. Vy však túto žiadosť posielate Bohu, vesmíru, alebo nejakej inej vyššej sile, v ktorú veríte, a píšete jej, ako dlho ešte chcete žiť a čo chcete vykonať v tých rokoch, ktoré máte pred sebou.

Na hárok papiera napíšte svoje meno a dátum. Hneď pod to napíšte. Žiadosť o poskytnutie grantu na Život. Pod tento nadpis uveďte do zátvorky časový úsek, napríklad „na obdobie 2017-2051“. Vždy uveďte najprv bežný rok a napokon rok, ktorého by ste si želali sa dožiť. Toto obdobie teraz rozdeľte na päťročné obdobia. Takže v uvedenom príklade bude prvé obdobie 2017-2021, druhé 2022-2026 atď.

Pri každom období napíšte, aký bude mať váš život riadený Prozreteľnosťou zmysel. Potom podrobne rozpíšte, čo budete potrebovať, aby ste mohli uskutočniť navrhovaný plán. Nepíšte tam ciele, ktoré už realizujete, ako je napríklad dobrovoľnícka služba v kuchyni pre bezdomovcov, alebo že budete tráviť veľa času v prírode. Takéto informácie patria do žiadosti o obnovenie grantu, nie o jeho udelenie. V tomto cvičení si pripravujete celkom nový zmysel, neobnovujete starý.

Takisto sa vyhýbajte neurčitým formuláciám, ako „usilovať sa o svetový mier“ alebo „milovať svoje vnúčatá“. Je veľmi pravdepodobné, že svoje vnúčatá už milujete a úsilie o svetový mier je taká hmlistá fráza, že oslabuje váš návrh a uberá mu na hodnote.

Dobrý zmysel života by mohol vyzerať asi takto. Pracovala som 12 hodín denne, 6 dní v týždni. V prvom období svojho nového života mám v úmysle skrátiť svoj pracovný úväzok na 8 hodín, 5 dní v týždni. Zvyšok svojho dňa chcem tráviť v láskyplnej spoločnosti so svojimi vnúčatami a pôjdem s nimi aspoň raz do roka stanovať, budem trénovať ich futbalové družstvo a budem ich priúčať rybárčeniu a vyšívaniu.

Pochopili ste, o čo ide? Buďte konkrétni, ale nie do najmenších podrobností, aby ste nechali aj priestor pre vyššiu moc. Proces písania Žiadosti o poskytnutie grantu na Život je naozaj úžasné cvičenie, ako s pokorou a jasným zámerom prehodnotiť svoj život a vniesť doň účasť Prozreteľnosti.

Veľa aspektov vývoja choroby nemôžete ovplyvniť, no napriek tomu je tu aj veľa toho, čo môžete zmeniť. Urobte všetko pre to, aby ste neprepadli pocitom úzkosti a beznádeje. Buďte v kontakte so svojimi priateľmi a rodinou, aby okolo vás vytvárali ochranný kruh. Naučte sa načúvať svojim inštinktom a spontánnym vnuknutiam, lebo sú to znamenia Prozreteľnosti, ktoré vás vedú k vášmu skutočnému zmyslu života. Začnite dôverovať v seba, ale aj v niečo, čo vás presahuje a je nad vami.

Choroby ohrozujúce život

Čo môže byť v živote človeka príčinou zvýšeného rizika na prepuknutie choroby, ktorá napokon môže ohrozovať samotný život? ¼udia s náchylnosťou na život ohrozujúce choroby sa často dlho, veľmi dlho cítili v živote bezmocní – a to oveľa skôr, ako ochoreli. Sú presvedčení, že všetko, čo sa im v živote stane, je vplyvom rozmarného osudu. Cítia sa bezmocní a neschopní svoj život zlepšiť a pasívne čakajú a dúfajú, že sa to všetko nejakým spôsobom obráti na dobré. Ale to sa nestane.

Liečba život ohrozujúcich chorôb sa líši od prípadu k prípadu; môžeme vidieť podobný reťazec správania a myšlienkových vzorov, ktoré môžu vznik ochorenia podporovať. Potom, čo váš lekár určí diagnózu a vyberie potrebnú terapiu, je dôležité do liečebného plánu zahrnúť aj intuitívne myslenie a pozitívne myšlienkové vzorce. Pretože choroby, ktoré ohrozujú život, pochádzajú zo zlého zdravotného stavu orgánov iného emocionálneho centra, je nevyhnutné, aby ste zmenili myšlienkové vzory spojené s oboma centrami. Napríklad pri rakovine prsníkov má pacientka sklon k prehnanej opatere druhých a zároveň aj dlhodobé hlboko v sebe zakorenené roztrpčenie a hnev.

Aby ste zmenili myslenie a správanie, ktoré môže prispievať k rýchlemu šíreniu vašej choroby, je potrebné, aby ste prevzali zodpovednosť za svoj život na seba. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že aj keď je váš život riadený Prozreteľnosťou, neznamená to, že zodpovedá za všetko. Žiada sa od vás vziať kormidlo svojho života pevne do svojich rúk. Potom môžete spoluvytvárať svoj svet.

Použité z knihy: Všetko je také, aké má byť. Louise L.Hayová, Mona Lisa Schulzová

OTESTUJ SA (spät na otestuj sa)