MOJESUVISLOSTI.SK

Nový postoj - Tráviaca sústava, hmotnosť, nadobličky, pankreas a závislosti

Vyhodnotenie

Toto emocionálne centrum je závislé od toho, ako človek vníma sám seba, akú úctu prechováva k sebe a k druhým. ¼udí v tomto 3. emocionálnom centre môžeme rozdeliť do štyroch skupín:

       1. Na tých, ktorí sa celkom zameriavajú na potreby druhých ľudí.
       2. Tých, ktorí posilňujú svoj pocit dôležitosti budovaním kariéry a zhromažďovaním materiálnych statkov.
       3. Tých, ktorí sa vzdali pocitu vlastného ja a obrátili sa o podporu k vyššej moci.
       4. A na tých, ktorí sa odvrátili od zodpovednosti za svoj život k rôznym zábavkám.

Pre zdravie v týchto oblastiach života je dôležité vytvoriť si silný vzťah k sebe samému. Ak nerozvíjate svoju sebaúctu a nevytvoríte rovnováhu medzi tým, ako sa snažíte vyhovieť druhým a tým, ako sa venujete svojim potrebám, môžete trpieť nevoľnosťou, pálením záhy, žalúdočnými vredmi, zápchou, hnačkou, zápalom hrubého čreva alebo problémami s obličkami. Môže vám robiť problémy vaša hmotnosť, vaša postava alebo závislosť. Prostredníctvom týchto zdravotných problémov vám telo vysiela posolstvá o tom, že vo svojom živote niečo nerobíte dobre.

Ak ste odpovedali áno na:

0 až 2 otázok: Máte vnútorný pocit, že ste úžasný človek a dokážete sa sústrediť na svoje vlastné potreby. Zároveň ste dostatočne disciplinovaný a zodpovedný v práci i vo svojich povinnostiach k druhým. Gratulujem. To je vzácnosť. Ste si vedomí svojej vlastnej hodnoty a ste samými sebou. Ak predsa len máte zdravotné problémy, týkajú sa skôr iných oblastí.

3 až 6 otázok: Váš občasný zápas s prácou a s vaším sebavedomím sa zhmotňuje iba v príležitostných problémoch s nechutenstvom, zápchou, nepravidelnou stolicou alebo starosťami s hmotnosťou. Venujte dostatočnú pozornosť týmto príznakom.

7 až 10 otázok: Viete, že máte problémy so sebaúctou. Váš celoživotný zápas je zameraný na budovanie kariéry a na to, aby ste mali dostatok sebaúcty. Mohlo to vyústiť do ochorenia tráviacej sústavy a obličiek, alebo do problémov s nadmernou hmotnosťou alebo závislosťou.

Zdravie tráviacej sústavy, pečene, žlčníka a obličiek

Je spojené s myšlienkami plnými strachu: s úzkosťou najmä v situáciách, kde cítite, že vám niečo prerástlo cez hlavu, alebo ste preťažení. Problémy s metabolizmom a s hladinou cukru v krvi súvisia s pocitmi neprimeranej zodpovednosti a životnými bremenami. Hypoglykémia je odrazom pocitu človeka, ktorý nesie ťažké bremeno a plný beznádeje si kladie otázku: „Aký to má zmysel?“ Zdravie gastrointestinálneho traktu, hmotnosť a výzor nášho tela závisí od toho, či máme zdravý vzťah k práci a k zodpovednosti.

Veľa vedeckých štúdií ukázalo, že negatívne emócie – strach, zármutok alebo hnev dokážu podráždiť sliznicu žalúdka, kým láska a radosť majú upokojujúci účinok. Pozrime sa napr. na žalúdočné vredy. Vedci pripisujú tvorbu vredov nadmernému rastu baktérie Helicobacter pylori, ktorá sa prirodzene vyskytuje v žalúdku. Toto premnoženie pozorujeme častejšie u ľudí so zvýšenou úzkosťou. Môže to byť dôsledok neprimeranej odozvy imunitného systému v tráviacej sústave, ktorá robí sliznicu žalúdka a čriev priepustnejšiu pre baktérie. Stres a úzkosť môžu pochádzať z viacerých zdrojov, no stretávame sa s nimi najmä u ľudí, ktorí pracujú vo firmách, kde vládne silná súťaživosť. Perfekcionizmus je takisto úzko spojený so žalúdočnými a črevnými problémami. Táto črta osobnosti ústi do trvalého pocitu, že nie sme dosť dobrí, a vedie k zníženiu sebadôvery.

Štúdie ukázali, že pochybnosti o vlastnej sebaúcte zapríčiňujú pokles hladiny somatostatínu v krvi, čo tlmí tvorbu ďalších hormónov. Pokiaľ sú hormóny v nerovnováhe, žalúdok a črevá nepracujú správne. To môže viesť k vredom a k syndrómu dráždivého hrubého čreva. Ulceratívna kolitída, chronické zápalové ochorenie hrubého čreva, je u niektorých ľudí takisto spojené so snahou o dokonalosť. Jeden z príkladov môžeme vidieť v štúdiách, ktoré našli súvislosť medzi tým, keď ľudia zažili v detstve fyzické násilie a konflikty a následne sa u nich zisťuje zvýšený výskyt vredov a iných porúch príjmu potravy.

Stres môže viesť aj k obezite. Stresové emócie narúšajú v človeku metabolizmus, čiže schopnosť spracovať potravu. Keď sa snažíme udržať nad vodou v silnom konkurenčnom prostredí a pri zjavne nepriaznivých okolnostiach, máme takisto sklon jesť väčšie porcie a menej pravidelne, čo často vedie k prírastku na telesnej hmotnosti. Emócie, ako napr. obavy pred dôležitými životnými udalosťami a veľká zodpovednosť takisto narušujú spôsob, ako telo spracúva cukor, čo môže viesť k vzniku cukrovky. Emocionálny stres zhoršuje zápalové stavy a zvyšuje hladinu kortizolu v krvi, čím dochádza k zvýšeniu hladiny inzulínu a potom sa väčšina z toho, čo skonzumujete, ukladá ako tuk.

Osoby s depresívnymi a úzkostnými stavmi majú nízku hladinu neuropeptidov, a to môže mať vplyv nielen na náladu, ale aj na trávenie. ¼udia sa prejedávajú, fajčia, pijú veľa alkoholu a oddávajú sa ďalším formám únikového správania, aby prekryli úzkosť, depresiu, hnev alebo pocity menejcennosti, ako aj zodpovednosť, ktorú nezvládajú. Sú to jednoduché únikové stratégie, a nie div, že ich ľudia hojne používajú.

Alkohol je droga proti úzkosti a siaha po ňom mnoho ľudí so zámerom otupiť svoje zmysly a vyhnúť sa konfrontácií so skutočnou identitou. Aj keď je nikotín nezdravý, pomáha ľuďom zvládať hnev, netrpezlivosť a podráždenosť. Potvrdilo sa, že ľuďom prináša dočasný pocit šťastia, pohody a uvoľnenia. To isté platí aj o niektorých potravinách, najmä o glycidoch a čokoláde. Silné spojenie samých so sebou je kľúčom k zdravému fungovaniu orgánov na to, aby sme zvládli pocity stresu, beznádeje a bezmocnosti, ktoré vedú k viacerým problémom s trávením, obezitou a závislosťou.

Tráviace ťažkosti (orgány, ktoré tvoria tráviacu sústavu, sú ústa, pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, konečník a anuritný otvor)

¼udia náchylných na zdravotné ťažkosti s tráviacou sústavou priťahuje myšlienka dosahovať vo všetkom čoraz viac. Túžba po nadbytku pôsobí na týchto ľudí vzrušujúco a adrenalín sa javí ako vhodný prostriedok na podporu pocitu dôležitosti a úspešnosti, čo často býva v rozpore so skutočnosťou. Pracujú na plný výkon od svitu do mrku, ponocujú na rôznych seansách, skrátka robia všetko s maximálnym nasadením, až ich to takmer vyšťaví. Posilňujú svoju moc a v snahe zaceliť prázdnotu vo svojej duši sa ženú za materiálnym blahobytom.

Mohlo by sa zdať, že títo ľudia majú všetko, čo si zmyslia, poháňa ich neustály hlad, ktorý vzniká z ich pocitu malej sebahodnoty a sebaúcty. Nenachádzajú spokojnosť a radosť v samých sebe. Ich život je len pozlátko, záleží im na tom, ako vyzerajú navonok. Všetky problémy s trávením vychádzajú z jednej a tej istej základnej emócie – strachu. ¼udia s bežnými žalúdočnými ťažkosťami sa boja všetkého nového (nových vecí, nových skúseností) a myslia si, že nie sú dosť schopní zvládať to, čo im prináša život. Často sú ovládaní strachom, úzkosťou a neistotou. Pri žalúdočných vredoch sa negatívne myšlienky týkajú obáv, že nie ste dosť dobrí.

Pri kolitíde (zápalové ochorenie hrubého čreva) ide o hlboko zakorenené pocity neistoty a chýbajúcu schopnosť, strach, zbaviť sa niečoho, čo už viac nepotrebujeme, zatiaľ čo bežné problémy s hrubým črevom sú znamením, že človek lipne na minulosti. Nízka sebaúcta, ktorá núti ľudí bežať, bežať, bežať, si skôr či neskôr vyberie svoju daň. Nie je jednoduché vybudovať si zdravé sebavedomie, no je to možné. Pozrite sa poctivo na svoj život. Spýtajte sa sami seba, či vám váš majetok prináša radosť, alebo je len akousi ochrannou škrupinou, ktorá vás má chrániť pred svetom. Zmeňte svoje konzumné správanie. Vyberte si jeden deň v týždni, keď si nič nekúpite. Vyberte si tiež jeden deň v týždni, keď si nedáte nijaký mejkap, neurobíte si nijaký dokonalý účes, neoblečiete si nijaké značkové oblečenie a ani sa neozdobíte šperkmi. Pozorujte, aká nálada vás bude po celý deň sprevádzať. Ak sa vám nálada zhorší, ukáže vám to, aký význam prikladáte vonkajšiemu vzhľadu – vzhľadu, ktorý zakrýva to, kto v skutočnosti ste.

Problémy s nadmernou hmotnosťou a s telesnou dysformickou poruchou

¼udia s problémami týkajúcimi sa hmotnosti a telesnej dysformickej poruchy sú darcovia a ľudia činu a najlepšie ich charakterizuje slovo štedrosť. To sú, samozrejme, všetko chvályhodné vlastnosti. Všetku svoju energiu rozdajú druhým a im jej ostane len veľmi málo. Svoju hodnotu odvodzujú od toho, koľko toho dokážu urobiť pre druhých. Priberanie aj chudnutie môže poukazovať na také zdravotné problémy, ako sú poruchy funkcie štítnej žľazy alebo nerovnovážnej hladiny hormónov, no môžu byť tiež príčinou ďalších zdravotných problémov, napr. so srdcom. Ide o to, aby ste preskúmali, prečo sa idete pretrhnúť pomocou druhým, pričom vaše vlastné potreby ostávajú nenaplnené. Len čo sa vám to podarí, môžete zmeniť negatívne myšlienky a správanie, ktoré majú neblahý vplyv na vaše zdravie. Nadmerná hmotnosť (obezita) alebo nadmerná chuť do jedla sú dôsledkom nízkeho sebavedomia a potlačovania svojich pocitov. Tuk je ochrannou škrupinou veľmi citlivých ľudí, ktorí s ňou vytvárajú ochranu.

Anorexia má do činenia s veľkým strachom a nenávisťou k sebe. Pri bulímii sa človek najprv napchá jedlom a potom žalúdok náhle všetko vyvráti. Spôsobuje to nenávisť k sebe, beznádej a obrovský strach. Napr. tuk v oblasti pupka súvisí so zlosťou nad tým, že nám bola odmietaná potrava. Priveľa tuku v oblasti stehien má spojitosť s hnevom v detstve – pravdepodobne na otca. Vyhladenie starých, negatívnych vzorov myslenia je veľmi dôležitý krok pre ľudí s problémami s hmotnosťou. Malá sebaúcta môže viesť k záplave samovražedných myšlienok. Ak je z vás veľkorysý, dobročinný, láskavý priateľ a priam prekypujete štedrosťou, je to výborné! Majte však na pamäti, že presne taký oddaný potrebujete byť sami k sebe. Vôbec nejde o sebectvo, keď sa venujete svojim vlastným potrebám, záujmom a šťastiu. Iba tak môžete byť skutočným priateľom, partnerom, alebo rodičom. Ak zanedbáte opateru seba samého, príde čas, keď nebudete mať nič, čo by ste mohli rozdať. Položte si otázku, prečo sa venujete druhým na úkor seba? Nazdávate sa, že vaša hodnota sa preukáže len vtedy, keď vás druhí potrebujú ? Toto chybné presvedčenie potrebujete opustiť. Vyberte si jeden deň v mesiaci alebo niekoľko hodín v týždni, keď neurobíte pre druhých nič. Tento čas si vyhradíte výlučne pre seba. Pestujte svoju sebaúctu. Uvedomte si, že máte vlastnú hodnotu, ktorú nemôžete posudzovať iba podľa toho, čo robíte pre druhých. Ak nezmeníte svoj spôsob uvažovania, vaše telo vám to dá najavo, že necíti vašu podporu a začnú sa problémy s vašou hmotnosťou.

Nadobličky a pankreas

¼udia, ktorí majú problémy s nadobličkami, pankreasom a vysokou hladinou cukru v krvi sú často zaplavení svojimi emóciami a postupne stratia svoju identitu vytrvalou službou druhým. Títo ľudia sa často cítia omnoho lepšie vo svojom vnútornom duchovnom svete než vo vonkajšom živote plnom zodpovednosti, plánov a práce. Spiritualita sa im stala priestorom, v ktorom utvárajú svoju hodnotu a lásku. Kvôli tomuto sklonu im často málo záleží na vlastnom výzore, čo vedie k zdravotným problémom tráviacej sústavy, kolísaniu hladiny cukru v krvi a k únave. Potrebujete pracovať na sebe a posilniť svoju sebaúctu, ako aj vyriešiť vzťah a zodpovednosť k ľuďom. V prípade, že vám vaša myseľ našepkáva, že ste neschopní, lebo inak by ste dosahovali dobré výsledky, alebo že si niečo nezaslúžite, to všetko sú negatívne vzory myslenia s právania.

Poruchy pankreasu vrátane pankreatitídy (zápalu podžalúdkovej žľazy) a rakovina pankreasu často pramenia z pocitov smútku. Ak máte závažné problémy s hladinou cukru v krvi, ako je cukrovka, môže to byť znamením, že ste sklamaní z toho, že ste nedosiahli svoje životné ciele, alebo cítite hlboký zármutok nad tým, čo by mohlo byť, keby... Keby ste tieto varovné známky podcenili, dlhodobé problémy s kortizolom a inzulínom sa premietnu do niektorých ďalších závažných príznakov až ochorení, napr. zvýšeného cholesterolu, vysokého krvného tlaku, ochorení srdca, priberania na hmotnosti, chronickej bolesti, cukrovky, zlyhania obličiek a màtvice. Kľúčom k odstráneniu bolestných a ničivých pocitov je zmena negatívneho spôsobu myslenia. Táto zmena celoživotných vzorov myslenia je dlhodobý proces a keď sa vydáte na túto cestu, bude si od vás vyžadovať veľa času, odhodlania a trpezlivosti. Vytvárajte si postupne rovnováhu medzi vašou duchovnou a fyzickou stránkou. Vieme, ako veľmi túžite žiť svoj život duchovným spôsobom, no je dôležité, aby ste mali radi svoje telo i seba. Nájdite si čas a rozmaznávajte sa. Snažte sa robiť veci, ktoré vás zblížia s vaším telom. Skúste cvičiť, choďte na manikúru, prečítajte si dobrú knihu... Aj keď viete, aké je dôležité venovať sa potrebám druhých, netreba to preháňať – ani keby ste chceli. Pomoc ľuďom vás povznáša, ale aj vyčerpáva.

Závislosti

Je spôsob, akým sa snažíme liečiť emócie, s ktorými si neviem rady, čo znamená, že „utekáme od seba.“ ¼udia so sklonmi k závislostiam - a či sa to netýka do istej miery každého z nás ? – horia často silnou túžbou nasycovať pocit vlastnej hodnoty. Usilujú sa dosiahnuť zadosťučinenie v osobnej i pracovnej sfére, chcú mať pokoj v duši a čistú myseľ, sú však často nedisciplinovaní a nedodržiavajú zdravé stravovacie návyky, neradi cvičia nerobia si ťažkú hlavu, ak nedodržia svoj denný pracovný rozvrh. Natoľko ich ovláda túžba po rozkoši – jedle, alkohole, nakupovaní na úver, Facebooku, počítačových hrách alebo na sexe – že im robí ťažkosti nájsť si čas alebo mať záujem starať sa o seba a nie raz aj o druhých.

Výzva hľadať vlastnú hodnotu a spokojnosť môže prinášať vzrušenie, no je tiež veľmi náročná a môže byť zdrojom veľkého sklamania. Stres a pocity úzkosti z vedomia, že sa vyhýbate zdravej miere zodpovednosti, môžu byť obrovské. Aby sme zvládli svoje emócie, často sa obraciame na veci, ktoré nám prinášajú dobrý pocit – alkohol, lieky, sex, hráčska vášeň, jedlo. Aký recept na zápas so závislosťami? Vaša schopnosť uvedomiť si, že ste závislí a zachrániť sa pred nenapraviteľným poškodením zdravia, záleží od toho, ako dokážete zmeniť myšlienky a správanie spojené so závislosťou. ¼udia so sklonmi k závislostiam trávia svoj život na úteku pred samým sebou a nie sú schopní sa mať radi takí, akí sú.

Alkoholizmus súvisí s pocitom viny, myšlienkami o vlastnej nedokonalosti a tým, že človek odmieta sám seba. Veľa ľudí, keď sa ocitne v situáciách, ktoré nevedia sami zvládnuť, pocíti z času na čas potrebu zdvihnúť si sebavedomie umelo – pomocou nejakého návykového správania alebo lieku. Spoznali sme, že ľudia skåzavajú do závislostí najmä vtedy, keď sa im v živote nahromadí veľa problémov a ich každodenná realita sa stane príliš bolestná. Pri všetkých závislostiach, či už ide o drogy, jedlo alebo hráčsku vášeň sa v tele uvoľňujú opiáty, ktoré otupujú fyzickú alebo emocionálnu bolesť. Len čo však účinok týchto látok pominie, činnosť už neprináša hľadaný únik a človek sa vráti do svojej reality, bolesť sa opäť zjaví. V tejto situácii je pre vás najdôležitejšie si uvedomiť, že máte vážny problém. Viem, že to znie zjednodušene, ale toto priznanie je základ všetkého ostatného, čo urobíte. Ak si nie ste istí, či máte alebo nemáte problém, spýtajte sa blízkeho priateľa alebo člena rodiny.

Položte si nasledujúce otázky:

  • Nie som schopný ovládať, koľko vypijem, zjem, utratím v herni, alebo akú mam chuť na sexuálne radovánky ? ÁNO / NIE
  • Pociťujem vinu za svoje správanie ? ÁNO / NIE
  • Nedokážem prestať, ani keď mám vážne zdravotné ťažkosti ? ÁNO / NIE
  • Ovplyvňuje toto správanie môj profesionálny alebo rodinný život ? ÁNO / NIE
  • Mám v rodine niekoho, kto zápasil alebo sa ešte vždy vysporiadava so závislosťou ? ÁNO / NIE
  • Povedal mi niekto, že mám s tým prestať ? ÁNO / NIE
  • Vyhľadávam neustále výhovorky, alebo sa snažím skrývať to, čo robím ? ÁNO / NIE

Ak ste odpovedali ÁNO na dve alebo viac z týchto otázok, je čas sa zastaviť sa a zodpovedne sa pozrieť na svoju závislosť. Majte neprestajne na pamäti, že boj so závislosťou je ťažký. Obráťte sa so žiadosťou o pomoc nielen na profesionálov, ktorí vám pomôžu nájsť vo vás silu a pochopiť vaše emócie, ale aj na svojich priateľov a členov rodiny. Vyhľadajte pomoc HNEÏ.

OTESTUJ SA (späť na otestuj sa)